לאחר הזכיה

כאשר זכיתם בהגרלה טופס ישיר בע"מ מזכה את החשבון שלכם באתר. במידה ותרצו להעביר את כספי הזכיה שלכם או חלקם לחשבון הבנק האישי עליכם ללכת ל"חשבון שלי" "משיכות" ולשלוח בקשה להעברה .

החברה תעביר את הכספים לחשבון ע"ש הלקוח הרשום בלבד.

כאשר סכום הזכיה עולה על הסך 10,000 ₪, תשלח אליכם הודעה בדוא"ל או שהחברה תיצור איתכם קשר טלפוני, ותתבקשו להגיע .למשרדי החברה, שם לאחר זיהוי תקבלו את הטופס הזוכה לידיכם.

הסבר קצר בנושא המיסוי על הזכיות:

החל משנת 2003, הוטל מיסוי על זכיות בהגרלות לרבות תיקון פקודת מס הכנסה וקביעת תקנות. לפיכך כיום, בזכיות העולות על הסכום הפטור ממס, ינוכה המס ע"י מפעל הפיס בעת ביצוע התשלום (ניכוי במקור), ויועבר לרשויות המס.

הסכום הפטור ממס נקבע החל מינואר 2020 על 30,600 ₪ .

להלן ריכוז הסכומים הפטורים ממס ואופן חישוב המס מעודכן מיום 01/01/2020 ואילך:

סכום פרס עד ל- 30,600 ₪ פטור מניכוי מס במקור (תקרת הפטור)

סכום פרס מעל 30,600 ₪ ועד 61,200 ₪ ינוכה מס חלקי

סכום מ-61,200 ₪ ינוכה מס בשיעור של 35% על כל הסכום

כלומר, אם זכית בזכייה עד לסכום של 30,600 ₪ תקבל את מלא סכום הזכייה, ללא כל ניכוי.

דוגמא לחישוב המס בזכייה בסכום של 70,000 ₪

1.     תקרת הפטור: 30,600 ₪

2.     גובה המס שינוכה: 35%

3.      הסכום שישולם לזוכה יעמוד לפיכך ע"ס 45,500 ₪.

 

בזכיות קטנות - עד 30,600 ₪ גובה הפטור הוא 30,600 ₪ כלומר כל הזכייה פטורה ממס
בזכיות מעל 30,600 ₪ נקבע כי סכום הפטור ירד ככל שהזכייה גדולה יותר

לדוגמא אם הזכייה עולה על הסכום של 30,600 ₪ ב- 10,000 ₪, הפטור יקטן ב- 10,000 ₪ ויעמוד על 20,600 ₪.
כלומר לזכייה של 40,600 ₪ יש פטור של 20,600 ₪.
לזכייה של 60,000 ₪ יש פטור של 1,200 ₪ וכו'.

הפטור הולך ויורד עד שהוא מגיע לאפס בסכום זכייה של 61,200 ₪.
כך שמי שזכה ב- 61,200 ₪ ומעלה ישלם 35% מס על כל סכום זכייתו ללא פטור.

דוגמא לאופן חישוב ניכוי מס חלקי לזכייה בסכום של 60,000 ₪

1.     תקרת הפטור: 30,600 ₪

2.     הפרש בין סכום הזכייה לתקרת הפטור כפול 2:
29,400 X 2 = ₪ 58,800


3.     גובה המס שינוכה: 20,580 ₪:
20,580 = ₪ 58,800 X 35%

שימו לב,


פרסים החייבים בניכוי מס במקור הם רק פרסים מעל 30,600 ₪ אשר ישולמו במשרדי מפעל הפיס.

הערות

זכיות מעל 10,000 ועד  30,600 ₪ משולמות אך ורק במשרדי מפעל הפיס  בתל אביב והן פטורות ממס.

 

חיוב במס מבוצע בגין זכיה בטופס בודד בלבד.

באתר מפעל הפיס קיים מחשבון מס וניתן באמצעותו לחשב בקלות את המס שינוכה לאחר זכייה:

https://www.pais.co.il/info/tax.aspx