שכיחות התוצאות בהגרלות הלוטו עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
92 הופעות
2
77 הופעות
3
67 הופעות
4
78 הופעות
5
91 הופעות
6
77 הופעות
7
79 הופעות
8
80 הופעות
9
92 הופעות
10
77 הופעות
11
81 הופעות
12
95 הופעות
13
90 הופעות
14
73 הופעות
15
79 הופעות
16
77 הופעות
17
78 הופעות
18
68 הופעות
19
81 הופעות
20
85 הופעות
21
80 הופעות
22
77 הופעות
23
85 הופעות
24
81 הופעות
25
91 הופעות
26
70 הופעות
27
86 הופעות
28
76 הופעות
29
78 הופעות
30
79 הופעות
31
85 הופעות
32
76 הופעות
33
94 הופעות
34
82 הופעות
35
83 הופעות
36
78 הופעות
37
82 הופעות
המספר החזק בהגרלות הלוטו עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
78 הופעות
2
70 הופעות
3
75 הופעות
4
64 הופעות
5
73 הופעות
6
71 הופעות
7
69 הופעות