שכיחות התוצאות בהגרלות הלוטו עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
91 הופעות
2
73 הופעות
3
77 הופעות
4
72 הופעות
5
81 הופעות
6
96 הופעות
7
71 הופעות
8
85 הופעות
9
76 הופעות
10
80 הופעות
11
91 הופעות
12
86 הופעות
13
92 הופעות
14
70 הופעות
15
71 הופעות
16
76 הופעות
17
79 הופעות
18
81 הופעות
19
73 הופעות
20
95 הופעות
21
73 הופעות
22
93 הופעות
23
88 הופעות
24
73 הופעות
25
100 הופעות
26
77 הופעות
27
75 הופעות
28
97 הופעות
29
76 הופעות
30
76 הופעות
31
75 הופעות
32
78 הופעות
33
86 הופעות
34
78 הופעות
35
77 הופעות
36
69 הופעות
37
93 הופעות
המספר החזק בהגרלות הלוטו עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
74 הופעות
2
62 הופעות
3
80 הופעות
4
62 הופעות
5
73 הופעות
6
79 הופעות
7
70 הופעות