שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
112 הופעות
2
117 הופעות
3
113 הופעות
4
132 הופעות
5
117 הופעות
6
136 הופעות
7
117 הופעות
8
131 הופעות
9
121 הופעות
10
122 הופעות
11
130 הופעות
12
131 הופעות
13
109 הופעות
14
108 הופעות
15
110 הופעות
16
115 הופעות
17
112 הופעות
18
123 הופעות
19
136 הופעות
20
112 הופעות
21
115 הופעות
22
131 הופעות
23
128 הופעות
24
106 הופעות
25
111 הופעות
26
130 הופעות
27
117 הופעות
28
131 הופעות
29
122 הופעות
30
126 הופעות
31
114 הופעות
32
127 הופעות
33
131 הופעות
34
119 הופעות
35
112 הופעות
36
117 הופעות
37
102 הופעות
38
137 הופעות
39
111 הופעות
40
111 הופעות
41
119 הופעות
42
118 הופעות
43
140 הופעות
44
114 הופעות
45
131 הופעות
46
113 הופעות
47
112 הופעות
48
126 הופעות
49
133 הופעות
50
120 הופעות
51
116 הופעות
52
119 הופעות
53
130 הופעות
54
129 הופעות
55
125 הופעות
56
115 הופעות
57
128 הופעות
58
114 הופעות
59
131 הופעות
60
108 הופעות
61
126 הופעות
62
121 הופעות
63
102 הופעות
64
113 הופעות
65
130 הופעות
66
149 הופעות
67
121 הופעות
68
125 הופעות
69
144 הופעות
70
126 הופעות