שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
117 הופעות
2
132 הופעות
3
139 הופעות
4
126 הופעות
5
120 הופעות
6
136 הופעות
7
142 הופעות
8
106 הופעות
9
120 הופעות
10
130 הופעות
11
112 הופעות
12
111 הופעות
13
123 הופעות
14
136 הופעות
15
119 הופעות
16
125 הופעות
17
124 הופעות
18
138 הופעות
19
120 הופעות
20
116 הופעות
21
127 הופעות
22
116 הופעות
23
129 הופעות
24
125 הופעות
25
125 הופעות
26
129 הופעות
27
96 הופעות
28
137 הופעות
29
105 הופעות
30
105 הופעות
31
135 הופעות
32
109 הופעות
33
118 הופעות
34
118 הופעות
35
127 הופעות
36
120 הופעות
37
117 הופעות
38
114 הופעות
39
122 הופעות
40
123 הופעות
41
134 הופעות
42
123 הופעות
43
109 הופעות
44
118 הופעות
45
118 הופעות
46
131 הופעות
47
119 הופעות
48
122 הופעות
49
123 הופעות
50
134 הופעות
51
100 הופעות
52
108 הופעות
53
114 הופעות
54
129 הופעות
55
114 הופעות
56
122 הופעות
57
121 הופעות
58
117 הופעות
59
126 הופעות
60
138 הופעות
61
138 הופעות
62
117 הופעות
63
119 הופעות
64
111 הופעות
65
108 הופעות
66
115 הופעות
67
120 הופעות
68
113 הופעות
69
126 הופעות
70
124 הופעות