שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
121 הופעות
2
121 הופעות
3
122 הופעות
4
140 הופעות
5
111 הופעות
6
136 הופעות
7
113 הופעות
8
138 הופעות
9
118 הופעות
10
113 הופעות
11
134 הופעות
12
134 הופעות
13
118 הופעות
14
112 הופעות
15
124 הופעות
16
107 הופעות
17
111 הופעות
18
113 הופעות
19
128 הופעות
20
120 הופעות
21
111 הופעות
22
134 הופעות
23
112 הופעות
24
102 הופעות
25
113 הופעות
26
127 הופעות
27
117 הופעות
28
133 הופעות
29
135 הופעות
30
126 הופעות
31
111 הופעות
32
114 הופעות
33
131 הופעות
34
122 הופעות
35
113 הופעות
36
124 הופעות
37
107 הופעות
38
136 הופעות
39
104 הופעות
40
124 הופעות
41
128 הופעות
42
112 הופעות
43
145 הופעות
44
126 הופעות
45
138 הופעות
46
127 הופעות
47
113 הופעות
48
123 הופעות
49
134 הופעות
50
127 הופעות
51
107 הופעות
52
120 הופעות
53
116 הופעות
54
114 הופעות
55
128 הופעות
56
122 הופעות
57
129 הופעות
58
110 הופעות
59
138 הופעות
60
116 הופעות
61
121 הופעות
62
129 הופעות
63
105 הופעות
64
108 הופעות
65
118 הופעות
66
131 הופעות
67
107 הופעות
68
127 הופעות
69
133 הופעות
70
118 הופעות