שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
124 הופעות
2
127 הופעות
3
128 הופעות
4
135 הופעות
5
131 הופעות
6
125 הופעות
7
146 הופעות
8
116 הופעות
9
138 הופעות
10
119 הופעות
11
114 הופעות
12
115 הופעות
13
136 הופעות
14
110 הופעות
15
127 הופעות
16
126 הופעות
17
128 הופעות
18
132 הופעות
19
115 הופעות
20
135 הופעות
21
121 הופעות
22
122 הופעות
23
111 הופעות
24
118 הופעות
25
139 הופעות
26
130 הופעות
27
109 הופעות
28
128 הופעות
29
119 הופעות
30
107 הופעות
31
125 הופעות
32
106 הופעות
33
114 הופעות
34
115 הופעות
35
119 הופעות
36
107 הופעות
37
110 הופעות
38
113 הופעות
39
118 הופעות
40
125 הופעות
41
133 הופעות
42
124 הופעות
43
117 הופעות
44
124 הופעות
45
111 הופעות
46
128 הופעות
47
122 הופעות
48
124 הופעות
49
103 הופעות
50
125 הופעות
51
104 הופעות
52
104 הופעות
53
107 הופעות
54
127 הופעות
55
110 הופעות
56
132 הופעות
57
114 הופעות
58
117 הופעות
59
133 הופעות
60
126 הופעות
61
118 הופעות
62
135 הופעות
63
131 הופעות
64
102 הופעות
65
121 הופעות
66
131 הופעות
67
134 הופעות
68
106 הופעות
69
115 הופעות
70
139 הופעות