שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
109 הופעות
2
114 הופעות
3
122 הופעות
4
129 הופעות
5
127 הופעות
6
115 הופעות
7
128 הופעות
8
112 הופעות
9
129 הופעות
10
119 הופעות
11
127 הופעות
12
113 הופעות
13
107 הופעות
14
117 הופעות
15
126 הופעות
16
116 הופעות
17
130 הופעות
18
125 הופעות
19
130 הופעות
20
105 הופעות
21
110 הופעות
22
127 הופעות
23
127 הופעות
24
115 הופעות
25
113 הופעות
26
124 הופעות
27
108 הופעות
28
127 הופעות
29
121 הופעות
30
110 הופעות
31
129 הופעות
32
119 הופעות
33
123 הופעות
34
112 הופעות
35
122 הופעות
36
117 הופעות
37
125 הופעות
38
133 הופעות
39
117 הופעות
40
116 הופעות
41
112 הופעות
42
118 הופעות
43
139 הופעות
44
105 הופעות
45
131 הופעות
46
124 הופעות
47
121 הופעות
48
129 הופעות
49
121 הופעות
50
138 הופעות
51
110 הופעות
52
123 הופעות
53
144 הופעות
54
123 הופעות
55
106 הופעות
56
118 הופעות
57
119 הופעות
58
106 הופעות
59
118 הופעות
60
114 הופעות
61
122 הופעות
62
123 הופעות
63
120 הופעות
64
117 הופעות
65
137 הופעות
66
135 הופעות
67
133 הופעות
68
122 הופעות
69
142 הופעות
70
117 הופעות
0
18 הופעות