שכיחות התוצאות בהגרלות ה777 עבור 500 ההגרלות האחרונות
1
105 הופעות
2
109 הופעות
3
114 הופעות
4
114 הופעות
5
133 הופעות
6
130 הופעות
7
123 הופעות
8
124 הופעות
9
109 הופעות
10
124 הופעות
11
131 הופעות
12
127 הופעות
13
127 הופעות
14
122 הופעות
15
120 הופעות
16
108 הופעות
17
136 הופעות
18
113 הופעות
19
109 הופעות
20
129 הופעות
21
143 הופעות
22
123 הופעות
23
122 הופעות
24
106 הופעות
25
125 הופעות
26
116 הופעות
27
111 הופעות
28
119 הופעות
29
131 הופעות
30
140 הופעות
31
117 הופעות
32
111 הופעות
33
99 הופעות
34
132 הופעות
35
137 הופעות
36
113 הופעות
37
116 הופעות
38
111 הופעות
39
122 הופעות
40
110 הופעות
41
131 הופעות
42
127 הופעות
43
130 הופעות
44
128 הופעות
45
124 הופעות
46
135 הופעות
47
131 הופעות
48
129 הופעות
49
123 הופעות
50
119 הופעות
51
114 הופעות
52
125 הופעות
53
118 הופעות
54
111 הופעות
55
109 הופעות
56
116 הופעות
57
123 הופעות
58
113 הופעות
59
119 הופעות
60
125 הופעות
61
131 הופעות
62
118 הופעות
63
122 הופעות
64
122 הופעות
65
131 הופעות
66
143 הופעות
67
121 הופעות
68
128 הופעות
69
112 הופעות
70
111 הופעות